dima
  • Dialogue, 2014

    Dialogue, 2014 – explication:

    In today's world people are losing the ability to communicate. There are many topics up for discussion, and it's always a good time to initiate dialogue.

    Dialog, 2014 – explikace:

    V dnešním světě ztrácí člověk schopnost domluvit se. Je mnoho témat k diskusi a vždy je dobrý čas zahájit dialog.