dima
 • Mythical mountains Říp I and Říp II, 2015

  Mythical mountains Říp I and Říp II, 2015 - explication:

  Intentionally I fully intend to disturb the daily visual experience of how the mythical mountain of Říp looks.

  Říp is the place where, according to legend, Czech history began. Today we face the challenges of integrating into a "European landscape", and identify ourselves with other imaginary and mythical mountains (the "Říps" if you will,) of our European neighbours. As a nation I believe we should firstly leave behind our sense of local smallness, and then start breaking myths and ingrained stereotypes.

  Mýtické hory Říp I a Říp II, 2015 - explikace:

  Cíleně narušuji naši každodenní obrazovou zkušenost, jak vypadá naše mýtická hora Říp.

  U Řípu začaly podle pověsti české dějiny. Dnes před námi leží úkol integrovat se do evropské krajiny a ztotožnit se pomyslně s ostatními mýtickými horami („Řípy“) našich evropských sousedů. Nejprve se ale jako národ musíme oprostit od naší lokální malosti a začít prolomovat mýty a zažité stereotypy.