dima
  • Overview effect, 2016

    Overview effect, 2016 – explication:

    I made this picture of the Earth from depth of 40 kms. I coul’d feel all animals, swarms, plants and geological movements down below. I felt an eternity. I felt, that I was a part of everything down there.

    Overview effect, 2016 – explikace:

    Pořídil jsem tento snímek Země z výšky 40 km. Cítil jsem tehdy tam dole všechna ta zvířata, roje, rostliny a geologické procesy. Cítil jsem věčnost. Cítil jsem, že jsem součástí toho všeho.