dima
  • Swarm intelligence, 2015

    Swarm intelligence, 2015 – explication:

    We're a bit like insects. We are ubiquitous. And sometimes there comes an intense swarming = a concentration of our power. However, unlike insect communities, the swarming of our community misses one single goal, a clear intent and also unified vision. Simply put, we miss swarm intelligence.

    Inteligence roje, 2015 – explikace:

    Jsme tak trochu jako hmyz. Jsme všudypřítomní. A občas dojde k intenzivnímu rojení = ke koncentraci energie. Na rozdíl od hmyzích společenství ale naše rojení postrádá jednotný cíl, jasný účel a jednotnou vizi. Jednoduše nám chybí ona inteligence roje.