dima
 • The Pipeline, 2014

  The Pipeline, 2014 – explication:

  Men are working on a large piping system, which is a part of the landscape, but is hidden under the surface - as if under her skin. The landscape is riddled with such a system as well as the interwoven human vascular system, which circulates vital fluid. People both systems need to live - as the vascular, and the pipeline.

  Potrubí, 2014 – explikace:

  Muži pracují na jednom velkém potrubním systému, který je součástí krajiny, ale je ukryt pod jejím povrchem – jakoby pod její kůží.

  Krajina je takovým systémem prolezlá stejně, jako je člověk protkán soustavou cév, ve kterých koluje životodárná tekutina. Člověk oba systémy k životu potřebuje – jak ten cévní, tak i ten potrubní.