Zone and Exoplanets at Fotografic gallery, Prague

 show: 20.9.–6.11. 2016 / open tue–sun 13–18

GALERIE FOTOGRAFIC, Stříbrná 2, 110 00 Praha 1, +420 603186470, info@fotografic.cz, www.fotografic.cz

TV shot:

Události v kultuře – Tomáš Chadim

TV-shot

Invitation card:

Fotografic-Zona_pozvanka_Final

Official annotation:

CZ

„Našel jsem je… prostupy… tam v zóně… brány do jakési jiné dimenze. Jsou viditelné pouze z určitého úhlu. Musíte se soustředit, abyste je objevili. Přestávají zde platit tradiční vztahy času a prostoru. Čas se zde zpomaluje, prostor se křiví a zrcadlově dělí. Koncentruje se zde energie – buď se do brány hroutí, nebo z brány naopak prýští.

Je to tam divné a zvláštní.“
Tomáš Chadim (1973) je představitelem dnešní progresivní krajinářské fotografie. Nostalgické tendence ve fotografii jsou mu cizí. Namísto toho si s fotografií hraje. Digitálně manipuluje, obrací, převrací, skládá, ale výsledkem jsou vždy reálné scény, do nichž nás vtahuje a nutí nás k tomu, abychom přistoupili na jeho hru a stali se součástí zobrazené scény. V jeho případě ale nejde o samoúčelné manipulace s fotografií. Svá témata dlouho promýšlí tak, aby výsledný projekt byl inteligentní a vizuálně zajímavou krajinářskou fotografií.

Tomáš Chadim absolvoval Institut tvůrčí fotografie v Opavě. Vystavoval v České a Slovenské republice, Polsku, Francii, Rusku, Brazílii, Anglii, Srbsku a Maďarsku. Žije a pracuje v Praze.

ENG:
“I found them… those passages… over there inside the zone… gateways to some other dimension. They are visible only from certain angles. You must concentrate to discover them. Traditional relations between time and space count no more at those places. Time slows down there, space becomes distorted, you can feel a concentration of energy, which either collapses into the gateways, or gushes out of them. Those places are really strange.”

Tomas Chadim (1973) is a representative of contemporary progressive landscape photography. Nostalgic tendencies in photography are strange for him though. Instead, he plays with photography by using digital manipulations, making collages, flipping. Anyway, the outcomes are (in most cases) realistic scenes, which invite us to accede to his game and to become part of the displayed scene. Nevertheless, in his case, it is not a self-serving manipulation. He always thinks twice so that the final result is an intelligent and visually interesting landscape photography.

Tomas Chadim graduated from the Institute of Creative Photography in Opava. He exhibited his projects in the Czech and Slovak Republic, Poland, France, Russia, Brazil, England, Serbia and Hungary. He lives and works in Prague.

Fotoreport:

14344793_637400269766097_7213942775882347117_n

14455758_637353556437435_683603054_o

14333798_637400336432757_3714140971404054557_n

14344307_637400339766090_2720894235478563934_n

 

14358771_637400306432760_6912567942389959594_n

14364844_637400466432744_6953434563712249405_n

14370344_637400273099430_8787556778931312152_n

14390634_637400276432763_7515347421850815965_n

14390690_637400309766093_1787591125771112633_n

14390756_637400416432749_1553818317132741969_n

14390756_637400599766064_5093215451990835284_n

14440747_637400353099422_2459613525858203267_n

 

14449744_637400469766077_4585135904834905305_n

14449844_637400559766068_6521891868975375933_n

14457431_637400413099416_7438906495879318410_n